Çerez Politikası

İnsan Kaynakları Uygulamaları

İşe Alım ve Oryantasyon Süreci

Hedeflerini, her şeyden önce sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştiren şirketimiz, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma hedefini benimsemektedir. Şirketimiz üstün nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanların sürekli gelişimine ve motivasyonunu sürekli yüksek tutmaya önem vermiştir. Çalışanların memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutarak bu konulara kaynak ayıran şirketimiz farklı bakış açılarının ve bilgi birikiminin harmanlanması yolu ile yeni ve yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine inanmaktadır.

Şirketimiz hedef ve ilkelerinden yola çıkarak en iyilerini bünyesine katabilmek adına yıl boyunca çalışmalar yapmaktadır. Şirket olarak işe alımda en önem verdiğimiz noktalardan birini yetkinlikler oluşturmaktadır. Başvuru formumuzda yer alan açık uçlu sorular adayın yetkinliklerini özgeçmiş üzerinden anlayabilmemiz adına ipuçları vermektedir. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin adaylarımızın aşağıdaki yetkinliklere sahip olmasını beklemekteyiz.

Bu yetkinlikleri;

 • Takım çalışması,
 • İletişim,
 • Yaratıcılık ve girişimcilik,
 • Yön belirleme,
 • İş birliği geliştirme,
 • Sonuç odaklılık,
 • Kendini ve çalışma arkadaşlarını geliştirme,
 • Müşteri duyarlılığı,
 • Farklılıklara uyum ve yönetme,

Olarak sıralayabiliriz.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza şirketimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulanan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun doğru işe yerleştirilmelerini sağlamaktır.

Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın hızla şirketimize entegre olmalarını sağlamak amacıyla, İşe Uyum Programı (Oryantasyon Programı) düzenlenir.

Bu program dahilinde;

 • Şirketimizin tanıtımı, vizyon, strateji ve hedefleri
 • İnsan Kaynakları stratejileri ve uygulamaları
 • Fonksiyon ve pozisyona yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler aktarılır.

Yetkinlik ve Performans Değerlendirme

Şirketimiz genelinde uygulanan performans yönetim sisteminin amacı, şirkette mükemmel performansı yakalamak ve çalışanların performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirerek yönetmektir.

Yıl başında Yönetici ve Çalışan arasında gerçekleştirilen Hedef Belirleme Görüşmesi ile şirket hedefleri ile entegre bir şekilde yıl içerisinde çalışanın kendisinden beklenen hedefler belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde aylık/üç aylık/altı aylık dönemlerde izlenir ve düzeltici önlemler alınır. Yıl sonunda, çalışanın yılbaşında belirlenmiş olan hedeflerine ne ölçüde ulaştığı belirlenir.

360 derece yetkinlik değerlendirme sistemi ile de çalışanlar şirket Yetkinlikleri doğrultusunda yöneticisi, eş düzeyleri ve varsa astları tarafından değerlendirilir.

Jantsa A.Ş. çalışanlarından beklenen yetkinlikler;

» Yön Belirleme, Takım Çalışması, İletişim, İşbirliği Geliştirme, Sonuç Odaklılık, Yaratıcılık ve Girişimcilik, Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme, Farklılıklara Uyum ve Yönetme, Müşteri Duyarlılığı’dır.

Tüm bu değerlendirme sonuçları üzerinden Çalışan ve Yönetici birlikte yaptıkları Performans Değerlendirme görüşmesi ile çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri tespit eder ve çalışanın gelişimini planlar. Gelişim Planları Şirketimizin Gelişim ve Eğitim Planında elektronik ortamda yapılır ve kayıt altına alınır.

Eğitim ve Gelişim Planlama Süreci

Şirket çalışanlarının gelişimini destekleyecek faaliyetlerin, Şirket/Kişi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlandığı ve gerçekleştirildiği bir eğitim, gelişim ve paylaşım platformudur.

Bu sistemin başlıca faydaları aşağıdaki gibidir;

 • Diğer İK sistemlerini tamamlaması ve etkilerini artırması
 • En güncel, en iyi eğitim ve gelişim kaynaklarının şirketlerimizle buluşturulması
 • Farklı gelişim yöntem ve araçları ile zengin gelişim ortamı
 • Şirket ve çalışanlar arasında etkileşim, paylaşım ve sinerjinin artması
 • Çalışanların kendi gelişimlerinde daha fazla sorumluluk alması
 • Her bir çalışan için gelişim planı hazırlanması ve sürekli takip edilmesi
 • Çalışanların kendi kariyer geleceğini etkileyebilme olanağı

Bu Süreç aşamaları aşağıdaki gibidir;

» Öncelikle "gelişim ihtiyacı kaynaklarından" yola çıkılarak her çalışanın bir sonraki dönemde gelişmesi gereken alanlar belirlenir. Gelişim ihtiyacı kaynakları;

360 Derece değerlendirme, Potansiyel Değerlendirme, Şirkete özgü değerlendirmeler, Performans hedefleri, Pozisyon gerekleri, Yöneticilerin talepleri, Çalışanların talepleri, Zorunlu gelişim alanları vb. olarak tanımlanabilir.

» Belirlenen gelişim ihtiyaçlarından yola çıkılarak, çalışanın yöneticisi ve şirket insan kaynakları/eğitim birimlerinin görüş ve yönlendirmeleriyle gelişim planları oluşturulur.

» Gelişim planında yer alan gelişim faaliyetlerinin gerçekleştiği dönemdir. Çalışanlar, yöneticileri ve İnsan kaynakları/eğitim birimlerinin gözetim ve yardımı altında gelişimlerini gerçekleştirir. Bu süreçte yıl içinde takip ve yıl sonunda değerlendirme görüşmeleri yapılır. Yıl sonundaki değerlendirme görüşmesini bir sonraki yılın planlama görüşmeleri takip eder.

Her seviyede çalışana, kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre, gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimler verilir. Amaç, kişisel gelişimin organizasyon el gelişim çerçevesinde geliştirilmesidir.

Kariyer Planlama ve Yedekleme Süreci

Şirket bünyesinde yapılan Kariyer Planlama ve Yedekleme sürecinin amacı, potansiyel çalışanların erken teşhis edilmesi, gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkanları verilmesi, daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmasını planlamaktır. Jantsa’ da uzmanlık ve yönetici kadrolarının genellikle şirketimiz bünyesinden sağlanması ilkesi benimsenmiştir.

360 derece Yetkinlik Değerlendirmesi ve Performans Değerlendirme sonuçları doğrultusunda potansiyel havuzuna alınan adaylar Lider Geliştirme programları ile geleceğe hazırlanırlar. Düzenli olarak yapılan İK Planlama toplantılarıyla da potansiyel çalışanların Kariyer Planlamaları takip edilmektedir.

Ücret Yönetimi

Şirketimiz de, unvandan ve fonksiyondan bağımsız, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Amaç, çalışanların toplam gelirlerini güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlemektir. Bunun yanı sıra performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı motive edecek bir Ücret Sistemi kullanılmaktadır.

Şirketler bazında ücret politikaları şirketin rekabet gücünü destekler bir şekilde belirlenir, çalışanların ücret seviyeleri belirlenirken ise yetki ve sorumlukları ve performansı gözönüne alınır.

Sosyal Haklar

 • Personel ulaşımı, şirket merkezinden değişik güzergâhlara konulan servislerle sağlanır.
 • Yemek hizmeti ise, yemekhanemizde verilmektedir.
 • Çalışanlarımızın kışın aileleri ile birlikte ısınabilmeleri için yıllık 1 ton kömür yardımı yapılmaktadır.
 • Motivasyonu arttırmak ve kurumsal iletişimi güçlendirmek için çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenir.